Programma

Rekening 2016

Begroting 2017 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.

Samenleving

00.01

Toegang & transformatie

4.518.321

18.083

4.500.238

3.824.089

68

3.824.021

00.02

Jeugd en onderwijs

17.232.664

451.223

16.781.440

14.115.988

354.939

13.761.049

00.03

Wmo

9.121.461

2.229.016

6.892.445

8.659.710

1.416.617

7.243.093

00.04

Werk

2.534.269

2.478.356

55.912

2.529.865

2.473.715

56.150

00.05

Inkomen

11.495.294

7.244.727

4.250.567

11.251.923

7.138.227

4.113.696

00.06

Sport & gezondheid

7.169.625

1.504.857

5.664.768

6.406.180

1.441.974

4.964.206

00.07

Kunst en cultuur

2.796.389

229.913

2.566.476

2.384.151

231.981

2.152.170

00.99

Programmabrede kosten

758.143

14.819.267

-14.061.124

173.714

173.714

Totaal programma

00.

55.626.166

28.975.444

26.650.722

49.345.620

13.057.521

36.288.099

02.

Duurzaam

02.01

Woningen

344.092

21.547

322.545

242.989

16.518

226.471

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

800.211

284.535

515.676

544.886

227.127

317.759

02.03

Leefomgeving

8.423.568

3.643.644

4.779.924

6.468.906

3.177.653

3.291.253

02.04

Gebiedsinrichting

18.028.477

15.305.349

2.723.128

13.258.451

11.489.767

1.768.684

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

6.357.645

4.661.992

1.695.653

5.342.008

4.303.854

1.038.154

02.06

Landschap en recreatie

477.728

36.284

441.444

376.687

18.177

358.510

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

1.002.775

429.348

573.427

836.818

358.740

478.078

02.99

Programmabrede kosten

-107.926

-107.926

189.280

189.280

Totaal programma

02.

35.326.570

24.382.697

10.943.873

27.260.025

19.591.836

7.668.189

03.

Bereikbaar

03.01

Verkeersbeleid

241.808

179.794

62.014

58.294

14.562

43.732

03.02

Autoverkeer

3.762.617

59.832

3.702.785

3.106.476

76.544

3.029.932

03.03

Fietsverkeer

748.079

463.026

285.052

691.996

478.789

213.207

03.04

Openbaar vervoer

16.018

10.377

5.641

10.505

10.505

03.99

Programmabrede kosten

132.287

132.287

Totaal programma

03.

4.900.808

713.029

4.187.779

3.867.271

569.895

3.297.376

04.

Veilig

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

981.884

307.297

674.587

948.001

260.117

687.884

04.02

Fysieke veiligheid

2.445.702

33.824

2.411.878

2.544.079

11.394

2.532.685

04.03

Crisisbeheersing

60.388

747

59.641

152.967

152.967

04.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

04.

3.487.974

341.869

3.146.105

3.645.047

271.511

3.373.536

05.

Betrokken

05.01

Politiek en bestuur

3.376.469

175.127

3.201.341

2.294.482

1.396

2.293.086

05.02

Dienstverlening

3.270.219

875.869

2.394.349

1.742.668

980.643

762.025

05.99

Programmabrede kosten

-240.225

-240.225

Totaal programma

05.

6.406.463

1.050.997

5.355.466

4.037.150

982.039

3.055.111

Totaal programma's

105.747.980

55.464.036

50.283.945

88.155.113

34.472.802

53.682.311

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

588.567

12.028.805

11.440.238

637.241

12.038.654

11.401.413

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

36.063.089

36.063.089

21.068

48.914.571

48.893.503

Overhead

11.082.017

275.147

-10.806.870

Saldo financieringsfunctie

3.985.309

3.985.309

8.448.510

8.759.927

311.417

Overige baten en lasten

1.153.435

1.392.507

239.072

484.503

1.441.576

957.073

Onvoorzien

60.774

-60.774

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

1.742.002

53.469.710

51.727.708

20.734.113

71.429.875

50.695.762

Totaal saldo van baten en lasten

107.489.982

108.933.745

1.443.763

108.889.226

105.902.677

-2.986.549

Mutatie reserves

00.

Samenleving

1.832.278

560.780

-1.271.498

651.087

651.087

02.

Duurzaam

15.000

675.675

660.675

15.000

689.196

674.196

03.

Bereikbaar

2.750

2.750

2.750

2.750

04.

Veilig

210.000

210.000

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

2.115.300

2.593.979

478.678

72.820

1.538.569

1.465.749

Totaal mutaties reserves

3.962.578

3.833.184

-129.395

87.820

3.091.602

3.003.782

Resultaat

111.452.561

112.766.929

1.314.368

108.977.046

108.994.279

17.233

Programma

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.

Samenleving

00.01

Toegang & transformatie

4.366.554

12.500

-4.354.054

3.225.495

-3.225.495

00.02

Jeugd en onderwijs

15.439.002

505.723

-14.933.279

14.866.815

387.011

-14.479.804

00.03

Wmo

9.788.495

1.603.233

-8.185.262

9.435.549

1.487.484

-7.948.065

00.04

Werk

1.294.290

1.236.498

-57.792

1.500.851

311.404

-1.189.447

00.05

Inkomen

13.531.420

8.804.300

-4.727.120

11.367.772

7.238.162

-4.129.610

00.06

Sport & gezondheid

6.654.130

1.414.358

-5.239.772

5.977.994

1.397.686

-4.580.308

00.07

Kunst en cultuur

2.398.754

231.981

-2.166.773

2.288.391

235.229

-2.053.162

00.99

Programmabrede kosten

78.511

-78.511

193.634

-193.634

Totaal programma

00.

53.551.156

13.808.593

-39.742.563

48.856.501

11.056.976

-37.799.525

02.

Duurzaam

02.01

Woningen

292.989

156.018

-136.971

260.065

15.078

-244.987

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

492.869

251.708

-241.161

545.508

241.806

-303.702

02.03

Leefomgeving

7.176.382

3.634.508

-3.541.874

6.655.373

3.084.036

-3.571.337

02.04

Gebiedsinrichting

13.676.775

11.771.161

-1.905.614

26.307.850

24.598.558

-1.709.292

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

5.960.055

4.618.101

-1.341.954

5.698.615

4.585.444

-1.113.171

02.06

Landschap en recreatie

388.014

29.504

-358.510

381.432

13.085

-368.347

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

828.298

358.740

-469.558

875.144

369.040

-506.104

02.99

Programmabrede kosten

419.943

-419.943

369.518

-369.518

Totaal programma

02.

29.235.325

20.819.740

-8.415.585

41.093.505

32.907.047

-8.186.458

03.

Bereikbaar

03.01

Verkeersbeleid

371.921

619.076

247.155

82.523

14.766

-67.757

03.02

Autoverkeer

5.653.174

1.002.419

-4.650.755

3.191.086

33.160

-3.157.926

03.03

Fietsverkeer

816.996

603.789

-213.207

690.187

485.492

-204.695

03.04

Openbaar vervoer

17.505

7.000

-10.505

10.652

-10.652

03.99

Programmabrede kosten

92.927

-92.927

Totaal programma

03.

6.952.523

2.232.284

-4.720.239

3.974.448

533.418

-3.441.030

04.

Veilig

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.028.135

340.399

-687.736

1.072.953

343.243

-729.710

04.02

Fysieke veiligheid

2.582.292

20.500

-2.561.792

2.443.214

11.554

-2.431.660

04.03

Crisisbeheersing

152.486

-152.486

91.150

-91.150

04.99

Programmabrede kosten

95.000

-95.000

Totaal programma

04.

3.762.913

360.899

-3.402.014

3.702.317

354.797

-3.347.520

05.

Betrokken

05.01

Politiek en bestuur

2.529.301

286.063

-2.243.238

2.485.653

1.416

-2.484.237

05.02

Dienstverlening

1.740.668

980.643

-760.025

1.740.524

869.025

-871.499

05.99

Programmabrede kosten

29.529

-29.529

Totaal programma

05.

4.299.498

1.266.706

-3.032.792

4.226.177

870.441

-3.355.736

Totaal programma's

97.801.415

38.488.222

-59.313.193

101.852.948

45.722.679

-56.130.269

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

637.241

12.228.921

11.591.680

620.724

12.294.579

11.673.855

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50.385.952

50.385.952

99.440

53.604.337

53.504.897

Overhead

11.031.007

282.221

-10.748.786

11.381.356

181.411

-11.199.945

Saldo financieringsfunctie

3.972.510

5.099.036

1.126.526

189.911

107.251

-82.660

Overige baten en lasten

1.340.809

1.488.404

147.595

1.442.703

1.242.491

-200.212

Onvoorzien

20.000

-20.000

61.251

-61.251

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

17.001.567

69.484.534

52.482.967

13.795.385

67.430.069

53.634.684

Totaal saldo van baten en lasten

114.725.939

107.956.313

-6.769.626

115.648.333

113.152.748

-2.495.585

Mutatie reserves

00.

Samenleving

2.613.031

2.613.031

1.172.175

1.172.175

02.

Duurzaam

154.500

2.491.888

2.337.388

1.275.000

868.169

-406.831

03.

Bereikbaar

2.750

2.750

2.750

2.750

04.

Veilig

210.000

210.000

95.000

95.000

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.747.072

4.386.771

2.639.699

929.849

2.698.256

1.768.407

Totaal mutaties reserves

1.901.572

9.704.440

7.802.868

2.204.849

4.836.350

2.631.501

Resultaat

116.627.511

117.660.753

1.033.242

117.853.182

117.989.098

135.916

Meerjarenraming

Programma

Begroting 2018

Begroting 2019

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.

Samenleving

00.01

Toegang & transformatie

3.225

-3.225

2.791

-2.791

00.02

Jeugd en onderwijs

14.867

387

-14.480

14.393

344

-14.050

00.03

Wmo

9.436

1.487

-7.948

9.416

1.485

-7.931

00.04

Werk

1.501

311

-1.189

1.496

421

-1.074

00.05

Inkomen

11.368

7.238

-4.130

11.366

7.238

-4.128

00.06

Sport & gezondheid

5.978

1.398

-4.580

6.015

1.396

-4.619

00.07

Kunst en cultuur

2.288

235

-2.053

2.278

235

-2.043

00.99

Programmabrede kosten

194

-194

196

-196

Totaal programma

48.857

11.057

-37.800

47.951

11.120

-36.831

02.

Duurzaam

02.01

Woningen

260

15

-245

246

13

-233

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

546

242

-304

523

210

-313

02.03

Leefomgeving

6.655

3.084

-3.571

6.707

3.105

-3.602

02.04

Gebiedsinrichting

26.308

24.599

-1.709

27.107

25.662

-1.445

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

5.699

4.585

-1.113

5.473

4.590

-883

02.06

Landschap en recreatie

381

13

-368

374

13

-361

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

875

369

-506

864

369

-495

02.99

Programmabrede kosten

370

-370

370

-370

Totaal programma

41.094

32.907

-8.186

41.664

33.963

-7.702

03.

Bereikbaar

03.01

Verkeersbeleid

83

15

-68

67

1

-67

03.02

Autoverkeer

3.191

33

-3.158

3.302

33

-3.269

03.03

Fietsverkeer

690

485

-205

688

485

-203

03.04

Openbaar vervoer

11

-11

11

-11

03.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

3.974

533

-3.441

4.068

519

-3.549

04.

Veilig

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.073

343

-730

1.045

343

-702

04.02

Fysieke veiligheid

2.443

12

-2.432

2.441

12

-2.429

04.03

Crisisbeheersing

91

-91

91

-91

04.99

Programmabrede kosten

95

-95

95

-95

Totaal programma

3.702

355

-3.348

3.672

355

-3.317

05.

Betrokken

05.01

Politiek en bestuur

2.486

1

-2.484

2.411

1

-2.409

05.02

Dienstverlening

1.741

869

-871

1.626

503

-1.123

05.99

Programmabrede kosten

Totaal programma

4.226

870

-3.356

4.037

504

-3.533

Totaal programma's

101.853

45.723

-56.130

101.391

46.460

-54.931

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

621

12.295

11.674

620

12.376

11.756

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99

53.604

53.505

105

54.118

54.013

Overhead

11.381

181

-11.200

11.260

181

-11.078

Saldo financieringsfunctie

190

107

-83

21

13

-8

Overige baten en lasten

1.443

1.242

-200

1.091

1.099

8

Onvoorzien

61

-61

62

-62

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

13.795

67.430

53.635

13.159

67.788

54.629

Totaal saldo van baten en lasten

115.648

113.153

-2.496

114.550

114.248

-302

Mutatie reserves

00.

Samenleving

1.172

1.172

323

323

02.

Duurzaam

1.275

868

-407

25

263

238

03.

Bereikbaar

3

3

3

3

04.

Veilig

95

95

95

95

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

930

2.698

1.768

816

1.085

269

Totaal mutaties reserves

2.205

4.836

2.632

841

1.768

928

Resultaat

117.853

117.989

136

115.391

116.016

625

Meerjarenraming

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

00.

Samenleving

00.06

Sport & gezondheid

6009.855

1394.167

-4615.688

5989.287

1392.329

-4596.958

00.03

Wmo

9051.015

1151.610

-7899.405

9093.734

1081.359

-8012.375

00.05

Inkomen

11372.897

7238.162

-4134.735

11210.686

7238.162

-3972.524

00.02

Jeugd en onderwijs

15429.470

338.908

-15090.562

15381.933

336.700

-15045.233

00.07

Kunst en cultuur

2265.620

235.229

-2030.391

2263.546

235.229

-2028.317

00.01

Toegang & transformatie

1591.490

0.000

-1591.490

1589.665

0.000

-1589.665

00.04

Werk

1490.728

419.433

-1071.295

1488.996

346.880

-1142.116

00.99

Programmabrede kosten

112.472

0.000

-112.472

198.699

0.000

-198.699

Totaal programma

00.

47323.547

10777.509

-36546.038

47216.546

10630.659

-36585.887

04.

Veilig

04.02

Fysieke veiligheid

2440.045

11.554

-2428.491

2439.564

11.554

-2428.010

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1045.148

343.243

-701.905

1045.753

343.243

-702.510

04.03

Crisisbeheersing

91.190

0

-91.190

91.190

0

-91.190

04.99

Programmabrede kosten

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

04.

3576.383

354.797

-3221.586

3576.507

354.797

-3221.710

02.

Duurzaam

02.05

Duurzaamheid & energietransistie

5470.986

4587.880

-883.106

5472.612

4589.506

-883.106

02.03

Leefomgeving

6729.505

3117.068

-3612.437

6733.985

3107.954

-3626.031

02.06

Landschap en recreatie

375.013

13.085

-361.928

376.169

13.085

-363.084

02.99

Programmabrede kosten

129.537

0

-129.537

132.808

0

-132.808

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

865.533

369.040

-496.493

866.927

369.040

-497.887

02.04

Gebiedsinrichting

18916.193

17471.501

-1444.692

5970.849

4526.157

-1444.692

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

496.867

168.757

-328.110

496.049

167.732

-328.317

02.01

Woningen

244.945

12.166

-232.779

244.875

12.105

-232.770

Totaal programma

02.

33228.579

25739.497

-7489.082

20294.274

12785.579

-7508.695

05.

Betrokken

05.01

Politiek en bestuur

2414.642

1.416

-2413.226

2418.458

1.416

-2417.042

05.02

Dienstverlening

1434.083

462.806

-971.277

1499.319

441.891

-1057.428

05.99

Programmabrede kosten

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

Totaal programma

05.

3848.725

464.222

-3384.503

3917.777

443.307

-3474.470

03.

Bereikbaar

03.02

Autoverkeer

3406.690

33.160

-3373.530

3513.736

33.160

-3480.576

03.03

Fietsverkeer

687.572

485.492

-202.080

686.870

485.492

-201.378

03.04

Openbaar vervoer

10.652

0

-10.652

10.652

0

-10.652

03.01

Verkeersbeleid

67.603

0.698

-66.905

67.833

0.698

-67.135

03.99

Programmabrede kosten

0.000

0

0.000

0.000

0

0.000

Totaal programma

03.

4172.517

519.350

-3653.167

4279.091

519.350

-3759.741

Totaal programma's

92149.751

37855.375

-54294.376

79284.195

24733.692

-54550.503

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Overhead

11237.278

181.041

-11056.237

11200.503

181.041

-11019.462

Onvoorzien

61.942

0

-61.942

61.942

0

-61.942

Overige baten en lasten

679.976

887.186

207.210

491.596

675.263

183.667

Saldo financieringsfunctie

-168.415

21.383

189.798

-235.859

41.660

277.519

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

105.290

54277.853

54172.563

106.603

54485.950

54379.347

Lokale heffingen

619.543

12386.677

11767.134

619.543

12397.677

11778.134

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

12535.614

67754.140

55218.526

12244.328

67781.591

55537.263

Totaal saldo van baten en lasten

104685.365

105609.515

924.150

91528.523

92515.283

986.760

Mutatie reserves
00.

Samenleving

0

29.375

29.375

0

29.375

29.375

02.

Duurzaam

21.353

22.789

1.436

21.353

22.630

1.277

03.

Bereikbaar

0

2.750

2.750

0

2.750

2.750

04.

Veilig

0

0.000

0.000

0

0.000

0.000

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-0.718

0.000

0.718

0.739

0.000

-0.739

Totaal mutaties reserves

20.635

54.914

34.279

22.092

54.755

32.663

Resultaat

104706.000

105664.429

958.429

91550.615

92570.038

1019.423