AVU   Afvalverwijdering Utrecht
BghU   Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht
CBS   Het Centraal Bureau voor de Statistiek
GGD    Geneeskundige en gezondheidsdienst
GWS    Geïntegreerd Welzijns Systeem (Centric)
RHC   Regionaal Historisch Centrum (Zuidoost Utrecht)
RIEC   Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RUD   Regionale Uitvoeringsdienst (regio Utrecht)
VRU   Veiligheidsregio Utrecht
WIL   Werk en Inkomen lekstroom