Programma Samenleving

Programma Duurzaam

Programma Bereikbaar

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Toegang en transformatie

Woningen

Verkeersbeleid

J.C.H. Rensen

H.J.C. Geerdes

C. van Dalen

J.C.H. Rensen

Jeugd en onderwijs

Autoverkeer

Commerciële voorzieningen 

(Jeugd)

en horeca

C. van Dalen

M. van Liere

(Onderwijs)

H.J.C. Geerdes

Fietsverkeer

H.J.C. Geerdes

Leefomgeving

C. van Dalen

W.M.O.

J.C.H. Rensen

H.J.C. Geerdes

Openbaar vervoer

Gebiedsinrichting

C. van Dalen

Werk

M. van Liere

C. van Dalen

H.J.C. Geerdes

H.J.C. Geerdes

Milieuzorg

Inkomen

M. van Liere

C. van Dalen

Landschap (en recreatie)

Sport en gezondheid

H.J.C. Geerdes

(Sport)

C. van Dalen

Cultuurhistorie en

(Gezondheid)

archeologie

J.C.H. Rensen

C. van Dalen

Kunst en Cultuur

C. van Dalen

Programma Veilig

Programma Betrokken

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Sociale veiligheid

Politiek en Bestuur

en Openbare orde

W.M. de Jong

W.M. de Jong

Dienstverlening

Fysieke veiligheid

W.M. de Jong

W.M. de Jong

J.C.H.  Rensen

M. van Liere

Crisisbeheersing

W.M. de Jong