Omschrijving programma

Dit programma gaat in op de wijze waarop we met inwoners, instellingen en bedrijven willen omgaan. In de netwerksamenleving gaat het daarbij om samenwerken en co-creatie in snel veranderende constellaties. Dit vraagt van de gemeente om open te staan voor en te luisteren naar anderen. Maar ook om het aangaan van de dialoog, loslaten waar mogelijk, en faciliteren en aanmoedigen waar nodig. Het gedachtegoed 'Houten maken we samen' uit de Toekomstvisie 2025  stimuleren we positief door actief te faciliteren op interactie, communicatie en ontmoeting. Dit geldt eveneens voor de diverse doelgroep gerichte activiteiten die de griffie organiseert om de inwoners nauwer te betrekken bij de activiteiten van de raad. Daarnaast willen wij als gemeentelijke organisatie onze dienstverlening laagdrempelig en bij voorkeur digitaal organiseren. Daarom krijgen bedrijven en inwoners steeds meer mogelijkheden om voor het digitale kanaal waaronder MijnOverheid te kiezen. Daarnaast zal telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk blijven. De menselijke maat staat voorop!

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 4.226.177,00 3,65 %
Baten € 870.441,00 0,77 %

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Politiek en Bestuur
  • Dienstverlening

Relevante beleidskaders